Sida 1

Jag ringer på fredag

Sida 2

Skolfröken Nilsson
  (Ingvar Hellberg)   (Rune Wallebom)
       

Bakåt

 

1967

SvenskAmerican    SAS 1012