På dessa skivor finns -  Skolfröken Nilsson

             
 

   

1967    SvenskAmerican    SAS 1012  
             
 

   

1967    SvenskAmerican     SAEP 504  
             
 

   

1967     SvenskAmerican    SABLP 005  
             
 

   

1967     Music For Pleasure   MFP 50135  
             
 

   

1979     Minnenas Melodier     MMLP 5  
             
 

   

1991     Sonet     SPCD-37  
             
 

   

1997    Philips    536 743-2