Sida 1

E fin vise

Sida 2

Ärter och fläsk
  (Lewin/Fröding)   (Skogman/Fälth)
       
  Den skrattande saxofonen   Mammas paket
  (Sax-O-Phun) (Rudy Wiedoeft)   (Owe Thörnqvist)
       

Bakåt

 

1964

Philips    PE 433 436