På dessa skivor finns -  Den skrattande saxofonen

             
    1964     Philips    PF 350 235

             
 

     

1964    Philips    PF 350 240

 
             
 

    

1964    Philips    PE 433 436

 
             
 

    

1966     SONORA     RED 1

 
             

 

   

1970     SONORA     6394 024

 

             

 

    

1981      Philips     848 785-2