Exposé

     
           

Sida 1

1 Torpar-rock

Sida 2

1 Dansen den går på grönan äng
    (Gunde Johansson)     (Fryksdalsdans Nr 2) (E. Wilners/T. Wetterberg)
  2 Stjärnorna   2 Tid (en sång till alla flickor små)(A bunch of time)
    (Jan Kreigsman/Ingela Forsman)     (trad. arr. Sven-Erik Magnusson/Ingela Forsman)
  3 Melodi d'amour   3 Kärlekens vindar
    (Henri Salvador/Lisbeth Stahl)     (Mats Wickén/Birgitta Höber-Ekåsen)
  4 Min ö   4 Morgon på Kungsholmen
    (Mats Wickén/Birgitta Höber-Ekåsen)     (Karin Ljungman)
  5 Försök att förstå (Have you ever seen the rain) 5 Värme - Jag behöver mera värme
    (John Fogerty/Lalla Hansson)     (K.G. Lundquist)
  6 Just a gigolo/I ain't got nobody   6 Det var inte menat så (Last thing on my mind)
    (L. Casucci/I. Caesar/S. Williams/R. Graham/D. Payton)     (Tom Paxton/Ove Junsjö)
                   

 

   

 

         

Bakåt

   

1985

  GoodWill        GWLP 2056