Sida 1

Jag har funnit den flicka jag vill ha

Sida 2

E nidvisa um människer
  (K.G. Lundkvist/Börje Carlsson)   (Musik: S-E. Magnusson/Text: Jeremias i Tröstlösa)
       
       

Bakåt

 

1974

Philips    6015 145