På dessa skivor finns -  Spela mera rock

             
 

   

1973    Philips    6015 089  
             
 

   

1973     Philips     6316 034  
             
 

    

1975     SONORA    6394 064  
             
    2005      Universal Music   987 574-9