På dessa skivor finns -  Så'n är jag

             
 

     

1987     GoodWill        GWLP 2061  
             
 

   

1987     GoodWill         2061  2  
             
 

   

1990     GoodWill     3126-1  
             
 

   

1990     GoodWill     3126-2  
             
 

   

1993     Pickwick     751106  
   

 

   
    2003   GoodWill  3126 2x