På dessa skivor finns -  Rosen och vinden

             
 

   

1980     GoodWill    GWLP 2036  
             
 

   

1990     GoodWill     3126-1  
             
 

   

1990     GoodWill     3126-2  
   

 

   
    2003   GoodWill  3126 2x