På dessa skivor finns -  Nils Annerssas visa

             
 

   

1973     Philips     6316 034  
             
 

      

1975     SONORA    6394 064