På dessa skivor finns -  När du var hos mej

             
 

   

1973     Philips     6316 034  
             
 

     

1975     SONORA    6394 064