På dessa skivor finns -  Minns du va' vi bruka göra

             
 

   

1983     GoodWill        GWLP 2052  
             
 

   

1990     GoodWill     3126-1  
             
 

   

1990     GoodWill     3126-2  
             
 

   

1993     Pickwick     751106  
   

 

   
    2003   GoodWill  3126 2x