På dessa skivor finns -  Man borde inte sova

             
 

    

1972     Philips     6316 019  
             
 

   

1975     SONORA    6394 065  
             
 

   

1978     Philips  Success    9275 001  
             
 

     

1973    Philips    SPEC 10  
             
 

    

1995     Karussell      551 783-2