På dessa skivor finns  -  Livet är nu - inte sen

             
 

   

1974     Philips   6015 113

 
             
 

   

1974     Philips     6316 044

 
             
 

   

1991     NMG     NMGLP 915

 
             
 

   

1991     NMG     NMGCD 915

 
             
    1993    Philips     514 185-2

 
             
 

    

1996      Frituna  8518 2

 
             
 

   

1998     SONET     558 235-2

 
             
 

   

2003    Philips  067 807-2

 
             
   

2005      Universal Music   987 574-9

 
             
   

2006    Universal Music  067 807-2