På dessa skivor finns -  Jag har hört den sista lärkan

             
 

   

1987    GoodWill     GWS 2060  
             
 

    

1987     GoodWill        GWLP 2061  
             
 

   

1987     GoodWill         2061  2  
             
 

   

1990     GoodWill     3126-1  
             
 

     

1990     GoodWill     3126-2  
             
 

       

1996      Frituna  8518 2  
   

 

   
    2003   GoodWill  3126 2x