På dessa skivor finns -  Brukar du gå här ofta ?

             
   

1973     Philips      6015 089

 

    

         
    1973     Philips     6316 034

             
   

1975     SONORA    6394 064