På dessa skivor finns -  Bläck är bläck

             
   

1973     Philips     6316 034

             
   

1975     SONORA    6394 064