33 varvs EP skiva

       

Sida 1

1.   Berndt Friberg informerar om HSB

Sida 2

Min vän husbocken (Torsten Ehrenmark)
 

i Bostadskonsumenternas tjänst

   
       
  2.   Man borde inte sova (Sven ingvars)    

(Musik: Gustaf Wennerberg/Text: Jeremias i Tröstlösa)

   
       

Bakåt

 

1973

Philips    SPEC 10