Sida 1

Karlsta'valsen

Sida 2

Grattis Karlsta'/årets sta'
  (Rune Wallebom)   (Ingvar Hellberg)
       
       

Bakåt

 

1968

SvenskAmerican    SAS 1968