2 st olika omslag

Vänster blå text, höger lila text

Olika pressningar på skivan

     
               

Sida 1

Vid din sida

Sida 2

Du ska tro på mej
  (Ingvar Hellberg)   (Johnny Waard)
       
  Grattis, lilla mamma   Och vinden ger svar
  (Rune Wallebom)   (Bob Dylan/Tore Lagergren)
       

Bakåt

 

1966

SvenskAmerican   SAEP 503