Bilden på detta omslag kommer
från Sverre Lyngås i Norge
Tack Sverre
 
   
               

Sida 1

Den skrattande saxofonen (Sax-O-Phun)

Sida 2

Ärter och fläsk
  (R. Wiedoeft/D. Jacobs)   (T. Skogman/I. Fälth)
       
       

Bakåt

 

1964

Philips    PF 350 240