1 Byter bara blickar 3 En liten bit i taget
  (Per Gessle)   (Carson Whitsett/Tomas Enochsson)
2 Gör det igen 4 På väg till en annan man
  (Dan Hylander)   (Lotta Ahlin)
    5 Annabelle
      (Jonas Isaksson/Marianne Flynner)
       
  Bakåt   1998      NMG     1452 1