Sida 1

Tre trallande jäntor

Sida 2

E fin vise
  (G. Fröding/F. Körling)   (Lewin/Fröding)
       
       

Bakåt

 

1972

Philips    6015 048