På dessa skivor finns -  Under rubriken "personligt "

             
 

   

1970     Philips     6316 004  
             
 

   

1971     SONORA    6394 051  
             
 

   

1993    Philips     514 185-2