På dessa skivor finns -  Sofia i spegeln

           
 

   

2000     NMG     005 2