På dessa skivor finns

Röda trådens slut

   
    (Oscar Magnusson)    
 

   

2021   Metronome   5054197118586