På dessa skivor finns -  Per spelman

             
 

   

1976     Philips     6316 093  
             
 

   

1993     Philips     514 999-2  
             
 

   

1993     Philips     514 999-2