På dessa skivor finns -  Om jag kan få dig att förstå

             
 

     

1994      NMG     NMG 941 2