På dessa skivor finns -  Om det känns rätt

             
 

   

1994       NMG        NMG 1328 1  
             
 

   

1996     NMG     3229 2  
             
 

     

1996      Frituna  8518 2  
             
   

2007   EMI    CMCD 6474