På dessa skivor finns -  Nya vindar

             
 

   

1987     GoodWill        GWLP 2061  
             
 

   

1987     GoodWill         2061  2  
             
 

   

1991     GoodWill     3152 1  
             
    1991    GoodWill    3152 2