På dessa skivor finns -  När vi rör varann

             
 

   

1978     GoodWill     GWLP 2003  
             
 

     

1991     GoodWill     3152 1  
             
 

   

1991    GoodWill    3152 2  
         
    2007   EMI    CMCD 6476