På dessa skivor finns -  Mo-mo-monika

             
 

   

1970    Philips    6015 001