På dessa skivor finns -  Melodi d'amour

           
 

   

1985    GoodWill     GWS 2055  
             
 

   

1985    GoodWill     GWLP 2056  
             
 

   

1985     GoodWill    2056 2  
             
 

   

1991     GoodWill     3152 1  
             
 

   

1991    GoodWill    3152 2