På dessa skivor finns -  Mannen före mej

             
 

   

1998     NMG     982 2  
             
 

   

2000     NMG    3276 2  
             
    2007   EMI    CMCD 6475