På dessa skivor finns -  Mannen för dig

             
 

   

1994       NMG        NMG 1338 1

 
 

  

         
 

   

1994      NMG     NMG 941 2