På dessa skivor finns -  Leende guldbruna ögon

             
 

    

1976     Philips     6316 093  
             
 

   

1993     Philips     514 999-2  
             
 

   

1993     Philips     514 999-2  
             
 

   

1998     SONET     558 235-2  
             
 

   

2003    Philips  067 807-2  
             
    2005      Universal Music   987 574-9  
             
   

2006    Universal Music  067 807-2