På dessa skivor finns

Låt gå

(ingenting att göra åt)

(Oscar Magnusson)

   
         
   

2023     Metronome 5054197801860

             
    2023     Metronome 5054197801853