På dessa skivor finns -  Kväsarvalsen

             
 

   

1963     Philips    PF 350 222  
             
 

   

1963     Philips    PE 433 422  
             
 

   

1963     Philips     PL 08216  
             
 

   

1967     SONORA    RED 13  
             
 

   

1970     SONORA      6394 025  
             
 

   

1981      Philips     848 785-2  
             
 

    

1995     Karussell      551 783-2