På dessa skivor finns -  Kvällsfundering

             
 

   

1972     Philips     6316 019  
             
 

   

1975     SONORA    6394 065  
             
 

   

1978     Philips  Success    9275 001