På dessa skivor finns -  Kullerullvisan

             
 

   

1964     Philips     PL 08219  
             
 

   

1965     Philips    PE 433 475  
             
 

   

1966    Philips    PF 350 291  
             
 

   

1981      Philips     848 785-2