På dessa skivor finns -  Kärlekens alla färger

             
 

   

1987     GoodWill        GWLP 2061  
             
 

   

1987     GoodWill         2061  2  
             
    1990     GoodWill     3134 1  
             
 

   

1990     GoodWill     3134 2  
             
 

   

1993     Pickwick     751106  
             
    2007   EMI    CMCD 6476