På dessa skivor finns -  Jailhouse rock

             
 

  

1996     NMG     961 2  
             
 

    

2002     NMG     540703 2