På dessa skivor finns -  Jag har funnit den flicka jag vill ha

             
 

     

1974    Philips    6015 145  
             
 

    

1996      Frituna  8518 2