På dessa skivor finns

Framåt

(tack & förlåt)

(Oscar Magnusson)

   
         
   

2022 Metronome

 
         
   

2023 Metronome

 
         
   

2023     Metronome 5054197801860

             
    2023     Metronome 5054197801853