På dessa skivor finns -  Försök att förstå

           
 

   

1985    GoodWill     GWLP 2056  
             
 

   

1985     GoodWill    2056 2  
             
   

1990     GoodWill     3134 1

 
             
 

  

1990     GoodWill     3134 2