På dessa skivor finns -  Flickan i hagen

             
 

   

1974     Philips     6316 044  
             
 

   

1993    Philips     514 185-2