På dessa skivor finns -  Finns Det Någon Annan I Ditt Liv?

             
 

   

1987     GoodWill        GWLP 2061  
             
 

   

1987     GoodWill         2061  2  
             
   

1990     GoodWill     3134 1

 
             
    1990     GoodWill     3134 2