På dessa skivor finns

En kärleksvisa

   
    (Östen Warnerbring/G. Fröding)    
         
 

    

1970      Philips     6316 011  
             
 

    

1971     SONORA     6394 082  
             
 

    

1991     Philips     848 637-2  
             
    2005     Universal Music    848 637-2  
             
    2021   Metronome   5054197118586