På dessa skivor finns -  E nidvisa um människer

             
 

    

1972     Philips     6316 019  
             
 

   

1975     SONORA    6394 065  
             
 

   

1978     Philips  Success    9275 001  
 

 

         
 

   

1974     Philips    6015 145