På dessa skivor finns -  En hård värld

             
 

    

1976     Philips     6316 093  
             
 

    

1993     Philips     514 999-2  
             
 

   

1993     Philips     514 999-2